Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 30 wyników: Kategoria ×

Wykonanie kompleksowego remontu i naprawy wymurówki (obmurza) wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, nr ref. DZZ.233.32.2022.KZŁ

Data utworzenia: 2022-07-13

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-07-27

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.35.2022.AZ

Data utworzenia: 2022-07-12

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-07-22

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN.: ,,ROZBUDOWA LINII WALORYZACJI ŻUŻLA W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU", NR REF. DZZ.233.22.2022.AZ

Data utworzenia: 2022-06-27

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-07-06

Przetarg Nieograniczony pn.: "Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w zakresie mechanicznym, instalacyjnym i budowlanym", nr ref. DZZ.233.13.2022.MR

Data utworzenia: 2022-03-24

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-04-01

Przetarg Nieograniczony ,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego" nr ref. DZZ.233.58.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-09-22

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-10-04

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.51.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-07-30

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-08-06

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.39.2021.MR

Data utworzenia: 2021-07-07

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2021-07-14

Przetarg nieograniczony pn.: " Wstawienie kruszarki walcowej przed zbiornikiem buforowym na transporcie popiołów wraz z podestem", nr ref.DZZ.233.22.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-05-20

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-05-27

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w zakresie mechanicznym, instalacyjnym i budowlanym", nr ref. DZZ.233.4.2021.MR

Data utworzenia: 2021-03-23

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-03-31