Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 48 wyników: Kategoria ×

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług bilansowania handlowego i innych usług", nr ref. DZZ.233.95.2023.KZŁ

Data utworzenia: 2023-12-29

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-01-23

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie i dostawa dwóch kompletnych przegrzewaczy pary kotła o mocy 32,3 MW do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”, nr ref. DZZ.233.84.2023.MR

Data utworzenia: 2023-12-06

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-12-14

Przetarg nieograniczony pn. „Serwis urządzeń transportu bliskiego (UBT) i dźwigów osobowych”, nr ref. DZZ.233.70.2023.MR

Data utworzenia: 2023-11-28

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-12-05

Przetarg Nieograniczony pn. "Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w ZUOK w Białymstoku w zakresie instalacji, obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA", nr.ref. DZZ.233.86.2023.AZ

Data utworzenia: 2023-11-16

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-11-24

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawy wodorotlenku wapnia luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2024 roku", nr ref. DZZ.233.71.2023.KZŁ

Data utworzenia: 2023-10-24

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-10-31

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.64.2023.AZ

Data utworzenia: 2023-08-18

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-08-25

Przetarg nieograniczony pn. "Najem samochodu osobowego typu minibus na okres 48 miesięcy na potrzeby ZUOK w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.60.2023.MR

Data utworzenia: 2023-08-10

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-08-21

Przetarg nieograniczony pn. "Budowa budynku ochrony Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.52.2023.MR

Data utworzenia: 2023-08-09

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-08-30

Przetarg nieograniczony ,,Rozbudowa linii waloryzacji żużla w Zakładzie Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych w Białymstoku"

Data utworzenia: 2023-05-24

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-06-07