Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 53 wyników: Kategoria ×

Przetarg nieograniczony pn. „Modernizacja przenośnika żużla w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”, nr ref. DZZ.233.27.2024.AZ

Data utworzenia: 2024-06-13

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-06-21

Przetarg nieograniczony pn. „Wymiana dwóch przegrzewaczy pary kotła o mocy 32,3 MW w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”, nr ref. DZZ.233.25.2024.MR

Data utworzenia: 2024-06-05

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-06-18

Przetarg nieograniczony pn. "Serwis i naprawa urządzeń wytwarzających sprężone powietrze w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.22.2024.AZ

Data utworzenia: 2024-05-09

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-05-20

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawy mocznika bez inhibitora do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.20.2024.KZŁ

Data utworzenia: 2024-04-26

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-05-10

Przetarg nieograniczony pn. „Zabezpieczenie wewnętrznych ścian zbiornika wody miejskiej”, nr ref. DZZ.233.17.2024.MR

Data utworzenia: 2024-04-02

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-04-10

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług bilansowania handlowego i innych usług", nr ref. DZZ.233.95.2023.KZŁ

Data utworzenia: 2023-12-29

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-01-23

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie i dostawa dwóch kompletnych przegrzewaczy pary kotła o mocy 32,3 MW do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”, nr ref. DZZ.233.84.2023.MR

Data utworzenia: 2023-12-06

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-12-14

Przetarg nieograniczony pn. „Serwis urządzeń transportu bliskiego (UBT) i dźwigów osobowych”, nr ref. DZZ.233.70.2023.MR

Data utworzenia: 2023-11-28

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-12-05

Przetarg Nieograniczony pn. "Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w ZUOK w Białymstoku w zakresie instalacji, obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA", nr.ref. DZZ.233.86.2023.AZ

Data utworzenia: 2023-11-16

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-11-24

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawy wodorotlenku wapnia luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2024 roku", nr ref. DZZ.233.71.2023.KZŁ

Data utworzenia: 2023-10-24

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-10-31