ZUOK w Hryniewiczach

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach prowadzi działalność opierającą się na wytwarzaniu, przetwarzaniu i zbieraniu odpadów. W skład Zakładu wchodzą następujące instalacje:
- nowoczesna sortownia do odzysku odpadów w procesie sortowania odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych;
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów);
- instalacja do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów);
- instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
Hryniewicze
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 67 84 995
tel. 85 67 84 981
e-mail: zuok@lech.net.pl

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2018-10-08

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05