Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 329 wyników ze wszystkich kategorii.

Przetarg nieograniczony pn. "Serwis i naprawa urządzeń wytwarzających sprężone powietrze w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.22.2024.AZ

Data utworzenia: 2024-05-09

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-05-20

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawy mocznika bez inhibitora do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.20.2024.KZŁ

Data utworzenia: 2024-04-26

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-05-10

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu gospodarczego, o napędzie elektrycznym” NDZ.233.10.2024.AM

Data utworzenia: 2024-04-10

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2024-04-22

Zaproszenie do składania ofert na zakup Gwarancji Pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w instalacji odnawialnego źródła energii - Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO)

Data utworzenia: 2024-04-05

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-04-16

Przetarg nieograniczony pn. „Zabezpieczenie wewnętrznych ścian zbiornika wody miejskiej”, nr ref. DZZ.233.17.2024.MR

Data utworzenia: 2024-04-02

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-04-10

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług bilansowania handlowego i innych usług", nr ref. DZZ.233.95.2023.KZŁ

Data utworzenia: 2023-12-29

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2024-01-23

Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2024 roku”, NDZ.233.45.2023.KK

Data utworzenia: 2023-12-15

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-12-21

Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie i dostawa dwóch kompletnych przegrzewaczy pary kotła o mocy 32,3 MW do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”, nr ref. DZZ.233.84.2023.MR

Data utworzenia: 2023-12-06

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-12-14

Przetarg nieograniczony pn. „Serwis urządzeń transportu bliskiego (UBT) i dźwigów osobowych”, nr ref. DZZ.233.70.2023.MR

Data utworzenia: 2023-11-28

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-12-05