Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 242 wyników ze wszystkich kategorii.

NDZ.233.21.2022.BK „Dostęp do bazy aktów prawnych i publikacji prawniczych Systemu Informacji Prawnej”

Data utworzenia: 2022-05-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-06-01

NDZ.231.7.2022.KP przetarg nieograniczony pn: „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2022-05-18

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-06-14

Zapytanie ofertowe NDZ.233.8.2020.AM "Wykonanie naprawy polegającej na wymianie rurociągów instalacji zraszającej w strefie przyjęć odpadów nowej sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2022-05-18

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-06-01

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.24.2022.AM "Konserwacja i przygotowanie urządzeń dźwigowych do przeglądów UDT"

Data utworzenia: 2022-05-17

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-05-25

Zapytanie ofertowe NDZ.233.13.2022.AM „Dostawa części roboczych do wymiany w rozdrabniaczach DW 3060 i AK 235”

Data utworzenia: 2022-05-12

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-05-20

Zapytanie ofertowe NDZ.233.22.2022.KP „Dostawa i wymiana panewek, podkładek dystansowych i płytek w rozdrabniaczu DW 3060 znajdującym się na ZUOK w Hryniewiczach”.

Data utworzenia: 2022-05-10

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-05-20

Zapytanie ofertowe NDZ.233.15.2022.AM "Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisową do osuszacza powietrza HANKISON typ HHL 3601"

Data utworzenia: 2022-05-06

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-05-12

Tryb podstawowy bez negocjacji NDZ.231.20.2022.BK „Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku”

Data utworzenia: 2022-04-28

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2022-05-17

Tryb podstawowy bez negocjacji NDZ.231.5.2022.KP: Pełnienie funkcji wielobranżowego Inżyniera Nadzoru Umowy dla inwestycji pn. „Budowa kompostowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Data utworzenia: 2022-04-12

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-05-10

Tryb podstawowy bez negocjacji NDZ.231.18.2022: „Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-04-12

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-04-21