Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 320 wyników ze wszystkich kategorii.

Przetarg nieograniczony pn. „Serwis urządzeń transportu bliskiego (UBT) i dźwigów osobowych”, nr ref. DZZ.233.70.2023.MR

Data utworzenia: 2023-11-28

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-12-05

Zapytanie ofertowe „Sukcesywne naprawy opon do pojazdów, maszyn i sprzętu ciężkiego pracującego w ZUOK w Hryniewiczach”, NDZ.233.40.2023.KK

Data utworzenia: 2023-11-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-11-30

Zapytanie ofertowe „Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych”, NDZ.233.42.2023.BK

Data utworzenia: 2023-11-16

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-11-24

Przetarg Nieograniczony pn. "Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w ZUOK w Białymstoku w zakresie instalacji, obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA", nr.ref. DZZ.233.86.2023.AZ

Data utworzenia: 2023-11-16

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-11-24

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawy wodorotlenku wapnia luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2024 roku", nr ref. DZZ.233.71.2023.KZŁ

Data utworzenia: 2023-10-24

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-10-31

Zaproszenie do składania ofert na zakup Gwarancji Pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w instalacji odnawialnego źródła energii ITPO

Data utworzenia: 2023-09-22

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-09-29

NDZ.233.33.2023.AM "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego do przewozu osób i towarów"

Data utworzenia: 2023-08-28

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-09-04

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.64.2023.AZ

Data utworzenia: 2023-08-18

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-08-25

Przetarg nieograniczony pn. "Najem samochodu osobowego typu minibus na okres 48 miesięcy na potrzeby ZUOK w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.60.2023.MR

Data utworzenia: 2023-08-10

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2023-08-21