Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 284 wyników ze wszystkich kategorii.

Przetarg nieograniczony NDZ.231.3.2023.DM „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2023-01-27

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-02-28

Zaproszenie do składania ofert za zakup Gwarancji Pochodzenia

Data utworzenia: 2023-01-02

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-01-09

Przetarg nieograniczony NDZ.231.49.2022.KP „Budowa kompostowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Data utworzenia: 2022-12-28

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-02-17

NDZ.233.53.2022.KP „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2023 roku”

Data utworzenia: 2022-12-15

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-12-22

Zaproszenie do składania ofert na zakup Gwarancji Pochodzenia

Data utworzenia: 2022-12-15

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-12-23

NDZ.231.46.2022.KP tryb podstawowy bez negocjacji „Sprzedaż i zakup energii elektrycznej na potrzeby PUHP LECH Spółka z o.o. oraz świadczenie usługi bilansowania handlowego z tzw. autokonsumpcją (bilansowanie PPE należących do Wytwórcy)”

Data utworzenia: 2022-12-08

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-12-23

Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w ZUOK w Białymstoku w zakresie instalacji, obwodów zabezpieczeniowych, sterowań elektrycznych oraz AKPiA

Data utworzenia: 2022-12-07

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-12-14

NDZ.231.44.2022.KP tryb podstawowy bez negocjacji „Sukcesywne dostawy drutu stalowego miękkiego, wyżarzonego metodą indukcyjną do prasy belującej”

Data utworzenia: 2022-11-24

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-12-02

Zaproszenie do składania ofert na zakup Gwarancji Pochodzenia

Data utworzenia: 2022-11-17

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-11-23