Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 26 wyników: Kategoria ×

Przetarg Nieograniczony ,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego" nr ref. DZZ.233.58.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-09-22

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-10-04

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.51.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-07-30

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-08-06

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.39.2021.MR

Data utworzenia: 2021-07-07

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2021-07-14

Przetarg nieograniczony pn.: " Wstawienie kruszarki walcowej przed zbiornikiem buforowym na transporcie popiołów wraz z podestem", nr ref.DZZ.233.22.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-05-20

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-05-27

Przetarg nieograniczony pn. "Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w zakresie mechanicznym, instalacyjnym i budowlanym", nr ref. DZZ.233.4.2021.MR

Data utworzenia: 2021-03-23

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-03-31

Przetarg nieograniczony pn. "Budowa budynku hali magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.11.2021.KZŁ

Data utworzenia: 2021-03-05

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-03-23

Przetarg nieograniczony, nr ref. DZZ.233.81.2020.KZŁ "Konserwacja i remonty urządzeń dźwigowych użytkowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w okresie 3 lat"

Data utworzenia: 2020-12-10

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-12-16

Przetarg nieograniczony „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku w 2021 roku”, nr ref. DZZ.233.76.2020.KZŁ

Data utworzenia: 2020-11-06

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-11-19

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.50.2020.KZŁ

Data utworzenia: 2020-06-24

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-06-29