Poszukiwani pracownicy do ZUOK w Hryniewiczach

ELEKTRYK - AUTOMATYK W DZIALE UTRZYMANIA RUCHU ZUOK BIAŁYSTOK

Miejsce pracy:

PUHP LECH Spółka z o.o. w Białymstoku: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku ul. Andresa 40F.

Zakres zadań:

 • wykonywanie rutynowych czynności w zakresie utrzymania ruchu oraz awaryjnych napraw instalacji elektrycznych i układów kontrolno-pomiarowych (wymiana czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej, styczników, bezpieczników itp.)
 • prewencyjne zadania dotyczące utrzymania instalacji elektrycznych i automatyki Zakładu, rozwiązywanie problemów i dokonywanie napraw w/w instalacji
 • testowanie i naprawa sprzętu pneumatycznego, elektrycznego i elektronicznego
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych oraz kalibracji czujników
 • kontrola stanu technicznego urządzeń AKPiA, będących w ruchu i rezerwie ruchowej
 • wykrywanie i naprawa nienormalnych objawów pracy (awarii i usterek) w obwodach sygnalizacji, automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • wykonywanie prac konserwacyjnych

 Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne o profilu elektrycznym, elektronicznym, automatyka
 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość układów kontrolno-pomiarowych i systemów automatyki przemysłowej 
 • znajomość zasad działania oprzyrządowania urządzeń energetycznych (kotłownie, elektrociepłownie, ciepłownie) i/lub przemysłowych poparta praktyką i doświadczeniem
 • mile widziane posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grupy 1 i/lub 2

Pracodawca zapewnia: stałą posadę w dobrych warunkach pracy w nowoczesnym Zakładzie. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Zapewniamy również możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok.bialystok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu.

Termin składania CV upływa 31.03.2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

Ogłoszenie znajduje się poniżej w załączniku.

 

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU LINII TECHNOLOGICZNEJ – OPERATOR LINII (INSTALACJA RECYKLINGU) - TERMIN 31.01.2024 R.

Miejsce pracy:
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej – operator linii wykonuje czynności związane z bieżącym nadzorem i eksploatacją ciągu technologicznego do produkcji płyt kompozytowych
tj. sterowanie maszynami i urządzeniami wchodzącymi w skład nowoczesnej linii produkcyjnej, nadzór i kontrola przebiegu procesu technologicznego, bieżące prace konserwacyjne i naprawcze. W ramach potrzeb zakładu pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej – operator linii  zobowiązany jest do zapoznania się, oraz wspierania personelu technicznego w bieżącym nadzorze i eksploatacją pozostałych ciągów technologicznych ZUOK w Hryniewiczach.

Proponujemy pracę w systemie dwuzmianowym w godzinach:
- 6.00-14.00 
- 14.00-22.00.

Wymagania:
•    Minimum wykształcenie zawodowe techniczne .
•    Doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym
•    Dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość
•    Gotowość podjęcia pracy w systemie zmianowym (3 zmiany)

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy . Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 914.

Termin składania CV upływa 31.01.2024 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.


TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU LINII TECHNOLOGICZNEJ (DZIAŁ TECHNICZNY)

Miejsce pracy: 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK), 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej wykonuje czynności związane z bieżącym nadzorem i eksploatacją ciągu technologicznego Sortowni tj. prace konserwacyjne , prace naprawcze. Proponujemy pracę na trzy zmiany w godzinach 6.00-14.00 , 14.00-22.00 , 22.00 – 6.00 w cyklu zmieniającym się co tydzień;

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe techniczne;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym;
 • Dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy. Pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu.

Termin składania CV upływa 16.12.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

OPERATOR WAGI / KLASYFIKATOR ODPADÓW

Stanowisko: Operator wagi, klasyfikator odpadów

Zakład:
ZUOK w Hryniewiczach

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
•    ważenie i rejestrowanie pojazdów dostawczych, odbiorczych oraz wewnętrznych, przy pomocy programu komputerowego służącego do obsługi wagi oraz bazy danych BDO;
•    klasyfikowanie odpadów tj. nadawanie kodów i nazw zgodnie z katalogiem odpadów;
•    kontrolowanie rodzaju dowożonych odpadów z możliwością ich nie przyjęcia;
•    znajomość technologii w procesach gospodarki odpadami w ZUOK, w celu właściwego rozdziału na wadze klasyfikowanych i przyjętych odpadów według miejsc przeznaczenia, tj. sortowni, kompostowni, magazynu surowców i innych, pól składowych;
•    kierowanie zważonych samochodów do miejsc ich wyładunku lub załadunku;
•    nadzór nad rozładunkiem i załadunkiem;
•    znajomość aktualnego cennika oraz zasad naliczania i księgowania należności za przyjmowane odpady;
•    umiejętność tworzenia i posługiwania się dokumentami wymaganymi w procesach zagospodarowania odpadów:
-karta ewidencji odpadu,
-karta przekazania odpadu,
-podstawowa charakterystyka odpadu,
•    drukowanie dowodów ważeń, kart przekazania odpadu, zestawień, raportów.


Wymagania
•    wykształcenie minimum średnie;
•    możliwość wykonywania pracy dwuzmianowej ( 6-14 lub 14-22);  
•    biegła obsługa komputera- programy w środowisku Windows, pakiet Office;
•    umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej.
•    odpowiedzialność, zaangażowanie, rzetelność, punktualność.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy. Możliwość rozwoju zawodowego. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu.

Termin składania CV upływa 04 listopada 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

REFERENT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Miejsce pracy: 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK), 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

 • Bieżące monitorowanie prawnych aspektów środowiskowych oraz udział w analizach rozwoju instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu.
 • Nadzór nad prowadzeniem badań i analiz jakości środowiska oraz emisji na terenie zakładu. Współpraca z właściwymi w sprawach ochrony środowiska, laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną środowiska w zakładzie.
 • Nadzór nad gospodarką odpadami oraz innymi aspektami.
 • Prowadzenie przeglądów oraz formułowanie zaleceń i rekomendacji dla kierowników instalacji.
 • Przygotowywanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń/zezwoleń.
 • Tworzenie i aktualizacja rejestrów środowiskowych wymagań prawnych.
 • Udział w postępowaniach i kontrolach administracyjnych związanych z wydawanymi decyzjami.
 • Uczestnictwo w pracach związanych, utrzymywaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Opiniowanie inwestycji firmy w zakresie ochrony środowiska.

Proponujemy pracę w systemie jednozmianowym w godzinach 7.00-15.00.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, administracja, prawo).
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku pracy, a w szczególności ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo wodne, Kodeks postepowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa.
 • Praktyczna wiedza w zakresie pozyskiwania pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej.
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, rzetelność.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy. Możliwość rozwoju zawodowego. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane
do kontaktu.

Termin składania CV upływa 15 listopada 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

SORTOWACZ - KLASYFIKATOR

Miejsce pracy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),
16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

pracownik na stanowisku sortowacz-klasyfikator wykonuje czynności tzw. doczyszczania (segregowania) wysortowanych wcześniej przez maszyny surowców wtórnych;

proponujemy pracę na dwie zmiany w godzinach 6.00-14.00 i 14.00-22.00 w cyklu zmieniającym się co tydzień;

Wymagania:

 • dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy (klimatyzowane kabiny sortownicze) oraz zaplecze socjalne. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 995.

Termin składania CV upływa 30.06.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU LINII TECHNOLOGICZNEJ (DZIAŁ TECHNICZNY)

Miejsce pracy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),
16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej wykonuje czynności związane z bieżącym nadzorem i eksploatacją ciągu technologicznego Sortowni tj. prace konserwacyjne , prace naprawcze .

Proponujemy pracę na trzy zmiany w godzinach 6.00-14.00 , 14.00-22.00 , 22.00 – 6.00 w cyklu zmieniającym się co tydzień;

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe techniczne .
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym
 • Dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy . Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 995.

Termin składania CV upływa 30.04.2022 r.

 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

SORTOWACZ - KLASYFIKATOR

Miejsce pracy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),
16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

pracownik na stanowisku sortowacz-klasyfikator wykonuje czynności tzw. doczyszczania (segregowania) wysortowanych wcześniej przez maszyny surowców wtórnych;

proponujemy pracę na dwie zmiany w godzinach 6.00-14.00 i 14.00-22.00 w cyklu zmieniającym się co tydzień;

Wymagania:

 • dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy (klimatyzowane kabiny sortownicze) oraz zaplecze socjalne. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 995.

Termin składania CV upływa 31.03.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

KIEROWCA CIĄGNIKA

Miejsce pracy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),
16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

pracownik na stanowisku Kierowca ciągnika wykonuje pracę związaną z przewozem odpadów na terenie zakładu oraz utrzymaniem letnim i zimowym placów i dróg dojazdowych na terenie zakładu (zamiatarka, pług, posypywarka);

proponujemy pracę na dwie zmiany w godzinach 6.00-14.00 i 14.00-22.00 w cyklu zmieniającym się co tydzień;

Wymagania:

 • dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość;
 • uprawnienie do prowadzenia ciągnika kat. T

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy oraz zaplecze socjalne. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 995.

Termin składania CV upływa 28.02.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

SORTOWACZ - KLASYFIKATOR

Miejsce pracy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),
16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

pracownik na stanowisku sortowacz-klasyfikator wykonuje czynności tzw. doczyszczania (segregowania) wysortowanych wcześniej przez maszyny surowców wtórnych;

proponujemy pracę na dwie zmiany w godzinach 6.00-14.00 i 14.00-22.00 w cyklu zmieniającym się co tydzień;

Wymagania:

 • dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość.

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy (klimatyzowane kabiny sortownicze) oraz zaplecze socjalne. Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 995.

Termin składania CV upływa 28.02.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU LINII TECHNOLOGICZNEJ – OPERATOR LINII (INSTALACJA RECYKLINGU)

Miejsce pracy: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (ZUOK),
16-061 Juchnowiec Kościelny.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej – operator linii wykonuje czynności związane z bieżącym nadzorem i eksploatacją ciągu technologicznego do produkcji płyt kompozytowych
tj. sterowanie maszynami i urządzeniami wchodzącymi w skład nowoczesnej linii produkcyjnej, nadzór
i kontrola przebiegu procesu technologicznego, bieżące prace konserwacyjne i naprawcze. W ramach potrzeb zakładu pracownik na stanowisku Technik utrzymania ruchu linii technologicznej – operator linii  zobowiązany jest do zapoznania się, oraz wspierania personelu technicznego w bieżącym nadzorze i eksploatacją pozostałych ciągów technologicznych ZUOK w Hryniewiczach.

Proponujemy pracę w systemie jednozmianowym w godzinach 6.00-14.00;

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie zawodowe techniczne .
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym
 • Dyscyplina pracy, odpowiedzialność, uczciwość
 • Gotowość podjęcia pracy w systemie zmianowym (3 zmiany)

Pracodawca zapewnia stałą posadę w dobrych warunkach pracy . Każdy pracownik ma zagwarantowane korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych w postaci dopłat do wczasów, wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto zapewniamy odzież roboczą, posiłki regeneracyjne w okresie jesienno-zimowym oraz dostęp do napojów przez cały rok i dobrą atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: zuok@lech.net.pl wpisując dane do kontaktu. W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer: 85 67 84 914.

Termin składania CV upływa 30.11.2021 r.

 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia, informujemy, że złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2024-03-21

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05