Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 87 wyników: Kategoria ×

Zapytanie ofertowe NDZ.233.47.2021.KP „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2022 roku”

Data utworzenia: 2021-12-16

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-27

Zapytanie ofertowe NDZ.233.42.2021.AM „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK w Hryniewiczach, k. Białegostoku w 2022 roku”.

Data utworzenia: 2021-12-16

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-30

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.46.2021.DM „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania lub zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-12-10

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-15

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.40.2021.DM „Świadczenie usługi przeglądu separatorów opto - pneumatycznych”

Data utworzenia: 2021-12-09

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-17

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.41.2021.AM „Dostawa masztu roboczego do wózka widłowego HC”

Data utworzenia: 2021-12-01

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-09

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.36.2021.AM „Świadczenie usługi wycinki drzew i krzewów wraz z uporządkowaniem terenu w ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-11-18

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2021-11-25

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.33.2021.AM „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia instalacji fotowoltaicznej"

Data utworzenia: 2021-09-20

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-09-27

Zapytanie ofertowe: „Dostawa narzędzi roboczych do wymiany w rozdrabniaczu DW 3060” NDZ.233.29.2021.BK

Data utworzenia: 2021-08-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-09-01

NDZ.233.27.2021.AM Zapytanie ofertowe: „Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych”

Data utworzenia: 2021-08-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-08-31