Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 14 wyników: Kategoria ×

Zapytanie ofertowe „Dostawa kruszyw mineralnych w ilości 5700 ton, do tworzenia warstwy przesypowej na polu składowym 4A w ZUOK Hryniewicze”

Data utworzenia: 2019-06-18

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-06-24

Zapytanie ofertowe „Konserwacja urządzeń dźwigowych podlegających UDT będących na wyposażeniu ZUOK Hryniewicze i Targowiska Miejskiego”

Data utworzenia: 2019-05-21

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-05-28

Zapytanie ofertowe "Sukcesywne dostawy wody pitnej butelkowanej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-05-10

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-05-17

Zapytanie ofertowe "Usługa odbioru oraz zbierania lub zagospodarowania zużytych opon z terenu ZUOK w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-05-10

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-05-17

Zapytanie ofertowe pt. "Dostawa części do naprawy rozdrabniacza AK 235 Profi - 16 szt. młotków 16 szt. elementów wahliwych, 2 szt. zębów, kompletu śrub i nakrętek"

Data utworzenia: 2019-04-16

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-04-24

Zapytanie ofertowe "Usługa odbioru oraz zbierania lub zagospodarowania zużytych opon z terenu ZUOK w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-04-05

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2019-04-15

Zapytanie ofertowe "Sukcesywne dostawy wody pitnej butelkowanej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-04-04

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2019-04-11

Zapytanie ofertowe „SUKCESYWNE DOSTAWY TUSZY I TONERÓW ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”

Data utworzenia: 2019-03-22

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-04-01

Zapytanie ofertowe: Zakup praw własności intelektualnej do rozwiązania technologicznego z zakresu przetwarzania odpadów wielomateriałowych po płynnej żywności.

Data utworzenia: 2019-03-21

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-04-02

„Dostęp do Systemu Informacji Prawnej (SIP) dla 10 osób przez okres 3 lat”

Data utworzenia: 2019-03-20

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-03-29