Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 82 wyników: Kategoria ×

Przetarg nieograniczony NDZ.231.33.2021.KP: Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-11-12

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-12-09

Tryb podstawowy bez negocjacji: NDZ.231.31.2021.BK : „Sukcesywne dostawy i montaż taśm gumowych do przenośników Sortowni 1 i Sortowni 2 ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-10-22

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-11-03

Przetarg nieograniczony NDZ.231.38.2021.BK: Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w procesie mechanicznego przetwarzania w instalacji ZUOK w Hryniewiczach

Data utworzenia: 2021-10-20

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-11-16

TRYB PODSTAWOWY – BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI, NDZ.231.40.2021.DM „Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w postaci 2 posypywarek, 4 pługów odśnieżnych”

Data utworzenia: 2021-10-15

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-10-22

NDZ.231.29.2021.KP „Opracowanie dokumentacji projektowej warsztatu mechanicznego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-10-14

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-10-26

NDZ.231.35.2021.KP: „Świadczenie usług przygotowania i dowożenia posiłków profilaktycznych”

Data utworzenia: 2021-10-08

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-10-19

TRYB PODSTAWOWY – BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI, NDZ.231.32.2021.DM „Dostawa soli drogowej kamiennej gatunku „DR” na potrzeby zimowego utrzymania dróg i placów”

Data utworzenia: 2021-10-04

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2021-10-13

NDZ.231.34.2021.DM: „Dostawa kompletnego, fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w postaci 2 posypywarek, 4 pługów odśnieżnych”

Data utworzenia: 2021-10-01

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2021-10-12

NDZ.231.27.2021.DM: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń do archiwizacji i kompresji danych oraz wielofunkcyjnej zapory sieciowej”

Data utworzenia: 2021-09-24

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-10-05

NDZ.231.26.2021.KP: „Sukcesywne dostawy drutu stalowego miękkiego, wyżarzonego metodą indukcyjną do prasy belującej”

Data utworzenia: 2021-09-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-10-01