Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 1 wyników: Kategoria ×

Przetarg nieograniczony NDZ.231.17.2022.BK: „Usługa odbioru, transportu i ostatecznego zagospodarowania odpadów o kodach: 19 01 07* i 19 01 15* powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2022-06-17

Kategoria: Zamówienia sektorowe, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-07-15