Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 129 wyników: Kategoria ×

przetarg nieograniczony: „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach” NDZ.231.14.2023.BK

Data utworzenia: 2023-04-12

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-05-09

postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji: „Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku” NDZ.231.12.2023.BK

Data utworzenia: 2023-04-04

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-04-18

Tryb podstawowy bez negocjacji NDZ.231.13.2023.KK: „Dostawa płyt drogowych betonowych do ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2023-03-28

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-04-05

Tryb podstawowy bez negocjacji NDZ.231.5.2023.BK: „Zaprojektowanie i wybudowanie wagi samochodowej wyniesionej ponad poziom gruntu, o nośności min 50 ton na terenie ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2023-03-10

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-29

Przetarg nieograniczony NDZ.231.6.2023.DM „Budowa przyłączy kablowych Sn-15kV z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nN 15/0,4 kV na terenie ZUOK w Hryniewiczach k. Białegostoku”

Data utworzenia: 2023-02-24

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-22

Tryb podstawowy bez negocjacji: „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodach: 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 28 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach” NDZ.231.11.2023.BK

Data utworzenia: 2023-02-21

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-02

Przetarg nieograniczony NDZ.231.8.2023.DM „Usługa odbioru, transportu, zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 190599 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2023-02-03

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-03

Przetarg nieograniczony NDZ.231.3.2023.DM „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2023-01-27

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-03

Przetarg nieograniczony NDZ.231.49.2022.KP „Budowa kompostowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj”

Data utworzenia: 2022-12-28

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2023-03-10

NDZ.231.46.2022.KP tryb podstawowy bez negocjacji „Sprzedaż i zakup energii elektrycznej na potrzeby PUHP LECH Spółka z o.o. oraz świadczenie usługi bilansowania handlowego z tzw. autokonsumpcją (bilansowanie PPE należących do Wytwórcy)”

Data utworzenia: 2022-12-08

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-12-23