Przedmiot działalności

Podstawowym celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Białystok, w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

zagospodarowania odpadów komunalnych w tym ich odzysku i unieszkodliwiania oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białystok na okres do 31 grudnia 2045r., powierzonych Spółce do wykonania przez Gminę Białystok, na podstawie odrębnych przepisów. Celem Spółki jest również wykonywanie zadań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym ich odzysku i unieszkodliwiania oraz utrzymania czystości i porządku, powierzonych Gminie Białystok przez inne gminy, jeżeli wynika to z zawartych porozumień międzygminnych, których stroną jest Gmina Białystok lub zlecenia przez związek międzygminny, którego uczestnikiem jest Gmina Białystok.

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2022-05-02

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05