Instrukcja korzystania z Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:
·  stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z adresami do stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
· strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Informacje o sprawach publicznych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne LECH Sp. z o.o. w Białysmtoku publikowane są na stronie podmiotowej BIP, prowadzonej przez nas w adresie: http://bip-lech.net.pl.

STRUKTURA BIULETYNU

Struktura Biuletynu Informacji Publicznej P.U.H.P. LECH oparta jest na stronie startowej oraz oraz kategoriach umieszczonych w górnym menu BIP, na których prezentowane są informacje na dany temat. Kategorie znajdujące sie w górnym menu strony to:
a) Spółka
b) Organy Spółki
c) Organizacja Spółki
d) Majątek i finanse
e) Informacja publiczna
f) Zamówienia publiczne
g) Ochrona danych.

Górne menu BIP wyświetlane jest na każdej stronie. Wybierając kategorię rozwijane jest menu z podkategoriami dotyczącymi danego tematu.

A. Spółka
Umieszczone są tu podkategorie dotyczące:
- podstawowych informacji o spółce
- przedmiotu działalności
- struktury własnościowej
- podstaw prawnych działania spółki
- systemu zarządzania
- ofert pracy,

B. Organy spółki

Umieszczone są tu informacje dotyczące organów spółki i sposobu reprezentacji spółki.

C. Organizacja spółki

Umieszczone są tu podkategorie dotyczące:
- struktury spółki
- poszczególnych zakładów wschodzących w skład spółki.

D. Majątek i finanse

Umieszczone są tu informacje na temat finansów Spółki:
- roczne sprawozdania finansowe
- informacje o majątku
- informacje o wykorzystaniu środków pomocowych.

E. Informacja publiczna

Umieszczone są tu informacje dotyczące:
- sposobu i zasad uzyskiwania informacji publicznej
- kontroli
- rejestrów.

F. Zamówienia publiczne

Umieszczane są tu ogłoszenia i wyniki postępowań dotycząe:
- przetargów prowadzonych przez Spółkę
- postępowań po poddzierżawę na Targowisku Miejskim.

G. Ochrona danych

Umieszczone są tu informacje dotyczące zasad i polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę.

Na każdej stronie BIP wyświetlane jest menu boczne o nazwie POMOC, które zawiera informacje dotyczące:
- informację o Redakcji Biuletynu
- Instrukcję korzystania z Biuletynu
- mapę serwisu
- moduł wyszukiwania
- formularz kontaktowy do redakcji Biuletynu spółki.

W górnej części strony BIP znajduje się dodatkowy moduł wyszukiwania informacji w Biuletynie.

REJESTR ZMIAN

Każda dodana informacja jest automatycznie dodawana do listy nowych informacji. Każda edycja artykułu jest odnotowywana. Dokonane zmiany znajdują się w menu: Rejestr zmian, jeśli się ono nie pojawia oznacza to, że strona po pierwszym wprowadzeniu nie była edytowana.

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA ZMIAN W BIP

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane do:
- oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
- podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
- dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
- oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
- zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2018-10-11

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05