Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 12 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe ,,Dostawa 21 szt. zębów i 21 szt. kontra noży do rozdrabniacz Doppstadt DW 3060 Buffal"

Data utworzenia: 2019-01-24

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-01-30

Przetarg nieograniczony NDZ.231.3.2019.KP "Dostawa samochodu terenowego dla ZUOK w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-01-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-02-01

Zaproszenie do składania ofert na odbiór oraz zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

Data utworzenia: 2019-01-16

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-01-23

Zapytanie ofertowe ,,Sukcesywny zakup w okresie 12 miesięcy 23 ton drutu miękkiego (wyżarzonego metodą indukcyjną) do pras belujących na Sortowni 1 i na Sortowni 2"

Data utworzenia: 2019-01-11

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-01-21

Przetarg nieograniczony NDZ.231.20.2018.AZ „Świadczenie usługi transportu odpadów balastowych w 2019 roku”

Data utworzenia: 2018-12-21

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-01-04

Świadczenie usługi transportu odpadów poprocesowych w 2019 roku.

Data utworzenia: 2018-12-21

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-01-07

Badanie wartości opałowej odpadów dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku łącznie z zapewnieniem przez Wykonawcę odbioru i transportu próbek odpadów w I półroczu 2019 r.

Data utworzenia: 2018-12-20

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-12-20

Przetarg nieograniczony NDZ.231.19.2018.KP „Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Data utworzenia: 2018-12-20

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-12-21

Przetarg w trybie kodeksu cywilnego pt. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego "LECH" sp. z o.o. w 2019 roku"

Data utworzenia: 2018-12-20

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2018-12-24