Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 83 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2020 roku"

Data utworzenia: 2019-12-16

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-12-27

Zapytanie ofertowe "Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK w Hryniewiczach w 2020r."

Data utworzenia: 2019-12-16

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-24

Przetarg nieograniczony NDZ.231.27.2019.KP "Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Data utworzenia: 2019-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-16

NDZ.233.4.2019.KP na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pt. „USŁUGA OCHRONY MIENIA PUHP „LECH” SPÓŁKA Z O.O.”

Data utworzenia: 2019-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-19

Zapytanie ofertowe "Wykonanie przeprogramowania sekwencji uruchamiania linii sortowniczej"

Data utworzenia: 2019-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-13

Zapytanie ofertowe "Wymiana zużytych części roboczych rozrywarki worków typ Matthiessen SR III plus K4 3Seg"

Data utworzenia: 2019-12-05

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-13

Zawarcie umowy ramowej na odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

Data utworzenia: 2019-11-25

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-12-02

Przetarg nieograniczony NDZ.231.26.2019.BK "Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku”

Data utworzenia: 2019-11-20

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-11-29

„Dostawa automatów do zbiórki opakowań po napojach"

Data utworzenia: 2019-11-13

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-11-15