Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 174 wyników ze wszystkich kategorii.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym „Sprzedaż samochodu Chevrolet Spark”, NDZ.315.2.2021.DM

Data utworzenia: 2021-06-11

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-06-28

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym „Sprzedaż samochodu ciężarowego MAN TGL 8.180 żuraw i dźwignik”, NDZ.315.1.2021.DM

Data utworzenia: 2021-06-11

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-06-28

Przetarg nieograniczony NDZ.231.10.2021.KP: „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-06-07

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-07-06

NDZ.231.6.2021.KP, tryb podstawowy, wariant 1: "Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących”

Data utworzenia: 2021-05-25

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-06-08

Przetarg nieograniczony pn.: " Wstawienie kruszarki walcowej przed zbiornikiem buforowym na transporcie popiołów wraz z podestem", nr ref.DZZ.233.22.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-05-20

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-05-27

Przetarg nieograniczony NDZ.231.4.2021.KP: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach: 17 09 04 i 17 01 07 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-05-05

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-06-01

NDZ.231.13.2021.DM Zamówienie z wolnej ręki: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2021-04-27

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2021-04-26

Tryb podstawowy Wariant 1, NDZ.231.11.2021.BK: Świadczenie sługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku”

Data utworzenia: 2021-04-09

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-04-21

Tryb podstawowy, wariant 1, NDZ.231.8.2021.KP „Modernizacja hali starej sortowni w ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-04-09

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-04-28