Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 68 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa odzieży roboczej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Data utworzenia: 2019-10-17

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-10-24

Przetarg nieograniczony NDZ.231.24.2019.DM „Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2019-10-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-11-18

NDZ.233.3.2019.KP na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pt. „USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH”

Data utworzenia: 2019-10-11

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-10-21

Zapytanie ofertowe „Wykonanie koncepcji do Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji w zakresie zaprojektowania i budowy oraz wyposażenia PSZOK połączonego z punktem napraw i ponownego użycia odpadów”

Data utworzenia: 2019-10-08

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-10-16

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego analizatora termograwimetrycznego do laboratorium ZUOK w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.72.2019.KZŁ

Data utworzenia: 2019-10-02

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-10-07

Odbiór oraz zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

Data utworzenia: 2019-09-26

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-10-04

Zapytanie ofertowe "Dostawa 2 szt. prasokontenerów, wraz z usługą świadczenia obowiązkowych przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji jakości"

Data utworzenia: 2019-09-24

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-10-04

Zapytanie ofertowe „Usługa odbioru oraz zbieranie lub zagospodarowanie zużytych opon z terenu ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2019-09-17

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2019-09-25