Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 98 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa środków czystości (worki na śmieci, ręczniki papierowe, płyny do sprzątania)

Data utworzenia: 2020-04-01

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-04-15

Przetarg nieograniczony NDZ.231.6.2020.BK "Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-04-01

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-04-14

Zaproszenie do składania ofert na zawarcie umowy ramowej na odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

Data utworzenia: 2020-03-27

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-04-03

Zapytanie ofertowe "Usługa serwisowa systemu automatyki linii technologicznej do segregacji odpadów w ZUOK Hryniewicze opartego na systemie SCADA oraz systemie BMS”

Data utworzenia: 2020-03-24

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-03-27

Zapytanie ofertowe "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do osuszacza powietrza HANKINSON typ HHL 3601 wraz z usługą serwisową"

Data utworzenia: 2020-03-05

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-03-10

Zapytanie ofertowe „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rocznego audytu zewnętrznego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za 2019r."

Data utworzenia: 2020-02-28

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-03-06

Zapytanie ofertowe „Naprawy kanałów wentylacyjnych sprężarkowni - hala Sortowni nowej w ZUOK Hryniewicze”

Data utworzenia: 2020-02-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-03-06

Zapytanie ofertowe "Dostawa 20 szt. kontra noży i 21 szt. zębów do rozdrabniacza Doppstadt DW 3060"

Data utworzenia: 2020-02-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-03-10