Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 34 wyników ze wszystkich kategorii.

Przetarg nieograniczony NDZ.231.11.2019.KP „Budowa ogrodzenia Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku”

Data utworzenia: 2019-06-18

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-07-04

Zapytanie ofertowe „Dostawa kruszyw mineralnych w ilości 5700 ton, do tworzenia warstwy przesypowej na polu składowym 4A w ZUOK Hryniewicze”

Data utworzenia: 2019-06-18

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-06-24

Odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Data utworzenia: 2019-05-28

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-06-10

Zapytanie ofertowe „Konserwacja urządzeń dźwigowych podlegających UDT będących na wyposażeniu ZUOK Hryniewicze i Targowiska Miejskiego”

Data utworzenia: 2019-05-21

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-05-28

Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w zakresie mechanicznym, instalacyjnym i budowlanym

Data utworzenia: 2019-05-10

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-05-17

Zapytanie ofertowe "Sukcesywne dostawy wody pitnej butelkowanej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-05-10

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-05-17

Zapytanie ofertowe "Usługa odbioru oraz zbierania lub zagospodarowania zużytych opon z terenu ZUOK w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-05-10

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-05-17