Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 24 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe pt. "Dostawa części do naprawy rozdrabniacza AK 235 Profi - 16 szt. młotków 16 szt. elementów wahliwych, 2 szt. zębów, kompletu śrub i nakrętek"

Data utworzenia: 2019-04-16

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-04-24

Zapytanie ofertowe "Zakup nawozu organicznego (kompostu) pn. „KOMPOŚNIACZEK”

Data utworzenia: 2019-04-05

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-04-19

Zapytanie ofertowe "Usługa odbioru oraz zbierania lub zagospodarowania zużytych opon z terenu ZUOK w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-04-05

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2019-04-15

Zapytanie ofertowe "Sukcesywne dostawy wody pitnej butelkowanej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach"

Data utworzenia: 2019-04-04

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2019-04-11

Przetarg nieograniczony NDZ.231.6.2019.DM „Świadczenie usługi utrzymania czystości obiektów i pomieszczeń biurowych PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku”

Data utworzenia: 2019-04-03

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-04-12

Zapytanie ofertowe „SUKCESYWNE DOSTAWY TUSZY I TONERÓW ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”

Data utworzenia: 2019-03-22

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-04-01

Zapytanie ofertowe: Zakup praw własności intelektualnej do rozwiązania technologicznego z zakresu przetwarzania odpadów wielomateriałowych po płynnej żywności.

Data utworzenia: 2019-03-21

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-04-02

„Dostęp do Systemu Informacji Prawnej (SIP) dla 10 osób przez okres 3 lat”

Data utworzenia: 2019-03-20

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-03-29

Odbiór oraz zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1.

Data utworzenia: 2019-03-15

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-03-22

Wykonanie przeglądów okresowych budynków, budowli i obiektów budowlanych, prowadzenie książek obiektów budowlanych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w latach 2019 - 2020

Data utworzenia: 2019-03-12

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-03-29