Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 130 wyników ze wszystkich kategorii.

Przetarg nieograniczony NDZ.231.23.2020.BK: "Najem ładowarki kołowej"

Data utworzenia: 2020-11-24

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-12-04

Przetarg nieograniczony NDZ.231.22.2020.KP „Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Data utworzenia: 2020-11-17

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-11-25

Przetarg nieograniczony „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku w 2021 roku”, nr ref. DZZ.233.76.2020.KZŁ

Data utworzenia: 2020-11-06

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-11-19

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją urządzeń i sprzętu na potrzeby rozbudowy systemu dozoru wizyjnego na terenie ZUOK w Hryniewiczach k. Białegostoku

Data utworzenia: 2020-10-30

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2020-11-13

Przetarg nieograniczony NDZ.231.20.2020.AM „Dostawa ubrań roboczych i obuwia roboczego”

Data utworzenia: 2020-10-27

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-11-06

Przetarg nieograniczony: „Dostawa oleju napędowego do ZUOK w Hryniewiczach k/Białegostoku i dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego do ZUOK w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-10-23

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-11-24

Zapytanie ofertowe "Dostawa kontra noży i zębów z kompletem wzmocnionych śrub , nakrętek i podkładek do rozdrabniacza Doppstadt DW 3060"

Data utworzenia: 2020-10-14

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-10-21

Przetarg nieograniczony NDZ.231.19.2020.KP: „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 17 01 07, 17 09 04 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2020-10-12

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-11-13

NDZ.233.4.20120.AM na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO pt. „USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH”

Data utworzenia: 2020-09-25

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-10-06