Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 111 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe "Przegląd 13 szt. separatorów opto – pneumatycznych w zakresie kontroli, konserwacji, napraw i optymalizacji parametrów pracy urządzeń."

Data utworzenia: 2020-07-09

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-07-31

Zapytanie ofertowe "Sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy 30 ton drutu miękkiego (wyżarzonego metodą indukcyjną)"

Data utworzenia: 2020-06-30

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-07-10

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku", nr ref. DZZ.233.50.2020.KZŁ

Data utworzenia: 2020-06-24

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-06-29

Zapytanie ofertowe WKZ.WGE.233.5.2020.HM "Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisową do 2 kompresorów powietrza produkcji BOGE typ S 100"

Data utworzenia: 2020-06-19

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-06-23

Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisową do 2 kompresorów powietrza produkcji BOGE typ S 100 – sprężarka nr 5093252 pakiet serwisowy po 6000 rbh; sprężarka nr 5093253 pakiet serwisowy po 9000 rbh.

Data utworzenia: 2020-06-19

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2020-06-23

Przetarg nieograniczony pn.: "Montaż separatora magnetycznego na wylocie z przenośnika transportującego żużel z budynku procesowego na halę waloryzacji żużla oraz montaż taśmociągu i odbojnicy do usuwania złomu" DZZ.233.45.2020.MR

Data utworzenia: 2020-06-17

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-06-22

Zapytanie ofertowe „Dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą serwisową do 2 kompresorów powietrza produkcji BOGE typ S 100"

Data utworzenia: 2020-06-03

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2020-06-10

Zapytanie ofertowe INF.233.2.2020.KT „Dostawa usług internetowych do wszystkich lokalizacji PUHP LECH Spółka z o.o. w Białymstoku”

Data utworzenia: 2020-04-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-04-29

Zapytanie ofertowe „Usługa serwisowa systemu automatyki linii technologicznej do segregacji odpadów w ZUOK Hryniewicze opartego na systemie SCADA oraz systemie BMS”

Data utworzenia: 2020-04-20

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-04-24

Przetarg nieograniczony NDZ.231.10.2020.DM "Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej”

Data utworzenia: 2020-04-17

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2020-05-05