Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 52 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe „Animacja i prowadzenie zabaw dla dzieci w ramach Festynu na Targowisku Miejskim w Białymstoku w dniu 25.08.2019 r.”

Data utworzenia: 2019-08-02

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-08-09

Zapytanie ofertowe „Dostawa 22 szt. kontra noży do rozdrabniacza Doppstadt DW 3060 i 16 szt. młotków z kompletem śrub mocujących widiowych do rozdrabniacza Doppstadt AK 235"

Data utworzenia: 2019-07-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-08-01

Zapytanie ofertowe "Ocena środowiska gruntowego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, k. Białegostoku w 2019 r. – badania gleby"

Data utworzenia: 2019-07-26

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-08-14

Usługa czyszczenia wnętrza kotła w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-07-24

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-07-30

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku

Data utworzenia: 2019-07-24

Kategoria: Postępowania sektorowe (podprogowe) prowadzone do kwoty 443 000 euro

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2019-07-29

Zapytanie ofertowe „Usługi w zakresie napraw wózków widłowych znajdujących się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach k. Białegostoku”.

Data utworzenia: 2019-07-23

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2019-07-31

Zapytanie ofertowe "Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej"

Data utworzenia: 2019-07-18

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-07-26

Zapytanie ofertowe "Dostawa 8 szt. blach sitowych z otworami D-140 do sita bębnowego"

Data utworzenia: 2019-07-18

Kategoria: Postępowania klasyczne (podprogowe) prowadzone do kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-07-24

Przetarg nieograniczony NDZ.231.16.2019.DM „Świadczenie usługi wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2019-07-16

Kategoria: Postępowania klasyczne prowadzone powyżej kwoty 30 000 euro

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2019-09-12