Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 216 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe NDZ.233.47.2021.KP „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Sp. z o.o. w 2022 roku”

Data utworzenia: 2021-12-16

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-27

Zapytanie ofertowe NDZ.233.42.2021.AM „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK w Hryniewiczach, k. Białegostoku w 2022 roku”.

Data utworzenia: 2021-12-16

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-30

Tryb podstawowy bez negocjacji NDZ.231.45.2021.BK "Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych na potrzeby PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku"

Data utworzenia: 2021-12-15

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2022-01-04

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.46.2021.DM „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania lub zagospodarowania odpadów o kodzie 16 01 03 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-12-10

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-15

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.40.2021.DM „Świadczenie usługi przeglądu separatorów opto - pneumatycznych”

Data utworzenia: 2021-12-09

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-17

NDZ.231.44.2021.KP przetarg nieograniczony pn. „Usługa odbioru, transportu oraz zbierania i/lub zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 wytwarzanych w procesie mechanicznego przetwarzania w instalacji ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-12-08

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2022-01-10

Tryb podstawowy bez negocjacji : "Świadczenie usług ochrony i monitoringu mienia PUHP „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku" NDZ.231.37.2021.BK

Data utworzenia: 2021-12-08

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-12-21

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.41.2021.AM „Dostawa masztu roboczego do wózka widłowego HC”

Data utworzenia: 2021-12-01

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-09

NDZ.231.43.2021.KP „Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Białegostoku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Data utworzenia: 2021-11-29

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-12-07

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.36.2021.AM „Świadczenie usługi wycinki drzew i krzewów wraz z uporządkowaniem terenu w ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-11-18

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Unieważnione

Data zamknięcia: 2021-11-25