Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 197 wyników ze wszystkich kategorii.

NDZ.231.27.2021.DM: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń do archiwizacji i kompresji danych oraz wielofunkcyjnej zapory sieciowej”

Data utworzenia: 2021-09-24

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-10-05

NDZ.231.26.2021.KP: „Sukcesywne dostawy drutu stalowego miękkiego, wyżarzonego metodą indukcyjną do prasy belującej”

Data utworzenia: 2021-09-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-10-01

Przetarg Nieograniczony ,,Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZUOK w Białymstoku oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej przez ZUOK w Białymstoku wraz z usługą bilansowania handlowego" nr ref. DZZ.233.58.2021.AZ

Data utworzenia: 2021-09-22

Kategoria: Zamówienia sektorowe (podprogowe) o wartości mniejszej niż progi unijne

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-10-04

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.33.2021.AM „Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej dla oceny geotechnicznych warunków posadowienia instalacji fotowoltaicznej"

Data utworzenia: 2021-09-20

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-09-27

NDZ.231.30.2021.KP: „Usługi w zakresie przeglądów okresowych i napraw pojazdów ciężarowych i ładowarek znajdujących się na terenie ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-09-17

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-09-27

NDZ.231.28.2021.KP: "Dostawa fabrycznie nowego elektrycznego pojazdu dostawczego o dmc do 3,5 tony"

Data utworzenia: 2021-09-17

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-09-28

Zapytanie ofertowe: „Dostawa narzędzi roboczych do wymiany w rozdrabniaczu DW 3060” NDZ.233.29.2021.BK

Data utworzenia: 2021-08-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-09-01

NDZ.233.27.2021.AM Zapytanie ofertowe: „Sukcesywne dostawy tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych”

Data utworzenia: 2021-08-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-08-31

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji NDZ.231.18.2021.KP: „Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw pojazdów znajdujących się na terenie ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-08-13

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-08-24