Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Przetargi

Dostępne: 151 wyników ze wszystkich kategorii.

Zapytanie ofertowe nr. NDZ.233.2.2021.AM „Dostawa do ZUOK Hryniewicze energooszczędnych opraw oświetleniowych”

Data utworzenia: 2021-02-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-03-05

Zapytanie ofertowe NDZ.233.3.2021.BK: Świadczenie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemów ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania ich awarii w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Data utworzenia: 2021-02-23

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-03-05

Zapytanie ofertowe nr NDZ.233.1.2021.AM „Sukcesywne dostawy opon do pojazdów samochodowych i maszyn”

Data utworzenia: 2021-02-17

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-03-02

Zapytanie ofertowe "Przeprowadzenie rocznego audytu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego w ZUOK Hryniewicze za 2020 r."

Data utworzenia: 2021-02-16

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-02-24

Zapytanie ofertowe NDZ.233.5.2021.AM „Wykonanie audytu energetycznego Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego "LECH" Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku”

Data utworzenia: 2021-02-12

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-02-24

Przetarg nieograniczony NDZ.231.2.2021.DM „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04 pochodzących z ZUOK w Hryniewiczach”

Data utworzenia: 2021-02-10

Kategoria: Zamówienia klasyczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2021-02-23

Zapytanie ofertowe "Dostawa: olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych; smarów; płynów do chłodnic; płynu katalizatora"

Data utworzenia: 2021-01-29

Kategoria: Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-02-08

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

Data utworzenia: 2021-01-27

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-02-02

Zaproszenie do składania ofert na odbiór i zbieranie lub zagospodarowanie metali żelaznych powstałych w procesie termicznego przekształcania R1

Data utworzenia: 2021-01-19

Kategoria: Dostawy i usługi świadczone przez PUHP

Status: Rozstrzygnięty

Data zamknięcia: 2021-01-26