Podstawy prawne

 

UTWORZENIE SPÓŁKI

 

VIII/55/90

26.10.1990

uchwała w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

LII/658/10

22.02.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjnego Lech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XXXIII/368/12

18.10.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

LI/602/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XXVII/428/16

28.11.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowo- Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

 

POWIERZENIE ZADAŃ

 

LII/659/10

22.02.2010

powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowo Produkcyjnemu LECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

LVI/729/10

31.05.2010

zmieniająca uchwałę Nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

XXI/333/20

27.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

XXVII/429/16

28.11.2016

Uchwała w sprawie powierzenia Targowiska

 

UMOWA WYKONAWCZA

 

Umowa 23.08.2012 r. Umowa wykonawcza z Operatorem Wewnętrznym zawarta pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Aneks nr 1 28.05.2013 r. Aneks nr 1 do Umowy wykonawczej z Operatorem Wewnętrznym zawartej w dniu 23.08.2012 r. pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Aneks nr 2 20.08.2013 r. Aneks nr 2 do Umowy wykonawczej z Operatorem Wewnętrznym zawartej w dniu 23.08.2012 r. pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Aneks nr 3 31.01.2014 r. Aneks nr 3 do Umowy wykonawczej z Operatorem Wewnętrznym zawartej w dniu 23.08.2012 r. pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Aneks nr 4 16.07.2015 r. Aneks nr 4 do Umowy wykonawczej z Operatorem Wewnętrznym zawartej w dniu 23.08.2012 r. pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Aneks nr 5 28.08.2018 r. Aneks nr 5 do Umowy wykonawczej z Operatorem Wewnętrznym zawartej w dniu 23.08.2012 r. pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Aneks nr 6 27.05.2020 r. Aneks nr 6 z dnia 27.05.2020 Umowy wykonawczej z Operatorem Wewnetrznym zawartej pomiedzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym "LECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

 

UMOWA WYKONAWCZA TARGOWISKO MIEJSKIE

 

Umowa

30.12.2016 r. Umowa wykonawcza zawarta w dn. 30.12.2016 r. pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem-Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym "LECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Aneks nr 1 26.06.2017 r. Aneks nr 1 do umowy wykonawczej zawarty w dn. 26.06.2017 r. pomiędzy Miastem Białystok a Przedsiębiorstwem-Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym "LECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2021-09-30

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05