Podstawy prawne

 

UTWORZENIE SPÓŁKI

 

VIII/55/90

26.10.1990

uchwała w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

LII/658/10

22.02.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjnego Lech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XXXIII/368/12

18.10.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

LI/602/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

XXVII/428/16

28.11.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowo- Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

 

POWIERZENIE ZADAŃ

 

LII/659/10

22.02.2010

powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowo Produkcyjnemu LECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

LVI/729/10

31.05.2010

zmieniająca uchwałę Nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

LI/603/13

25.11.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

XXVIII/454/16

12.12.2016

zmieniająca uchwałę nr LII/659/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU

 

XXXVII/601/17

 

 

19.06.2017 r.

upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo- Handlowo- Produkcyjnego „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku

 

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2018-11-19

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05