Przeprowadzone kontrole

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Przedmiot Kontroli "Warunki zdrowotne środowiska pracy, przestrzeganie zapisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach pracy".-19-21.09.2018r.

2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot Kontroli " Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza."- 26.10.2018r. do 16.11.2018r.

3. Państwowa Inspekcjia Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Przedmiot kontroli Przestrzeganie przespisów prawa pracy w tym bhp.Przepisy dotyczące legalności zatrudnenia.- 02-16.04.2019r.

4. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiskaw Białymstoku. Przedmiot kontroli " Przestrzeganie przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska".- 17.04-17.05.2019r.

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-12

Wprowadzający: Magdalena Cybulska

Data modyfikacji: 2019-04-17

Opublikował: Magdalena Cybulska

Data publikacji: 2018-10-12