Przeprowadzone kontrole

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Przedmiot Kontroli "Warunki zdrowotne środowiska pracy, przestrzeganie zapisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach pracy".-19-21.09.2018r.

2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot Kontroli " Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza."- 26.10.2018r. do 16.11.2018r.

3. Państwowa Inspekcjia Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Przedmiot kontroli Przestrzeganie przespisów prawa pracy w tym bhp.Przepisy dotyczące legalności zatrudnenia.- 02-16.04.2019r.

4. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiskaw Białymstoku. Przedmiot kontroli " Przestrzeganie przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska".- 17.04-15.11.2019r.

5. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Przedmiot kontroli "Zgodność przetwarzania danych z przespisami o ochronie danych osobowych." - 23-26 września 2019 r.

6. Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowa Inspekcjia Pracy. Przedmiot kontroli Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP, przepsiy dotyczące legalnosci zatrudnienia, 02.10.2019-31.10.2019r.

7. Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot kontroli Kontrola w zakresie gospodarki odpadami w PUHP LECH Sp. z o.o. w zakresie ZUOK w Białymstoku.

 

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-12

Wprowadzający: Magdalena Cybulska

Data modyfikacji: 2019-10-09

Opublikował: Magdalena Cybulska

Data publikacji: 2018-10-12