Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie i dostawa dwóch kompletnych przegrzewaczy pary kotła o mocy 32,3 MW do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”, nr ref. DZZ.233.84.2023.MR"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Marta Rybnik 29-12-2023 14:07 Publikacja treści pokaż
Marta Rybnik 29-12-2023 14:07 Zmiana treści.
Marta Rybnik 06-12-2023 13:58 Publikacja treści pokaż
Marta Rybnik 06-12-2023 13:58 Dodanie pliku "Załącznik nr 3 - Formularz Oferty.docx.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:58 Dodanie pliku "Załącznik nr 3 - Formularz Oferty.docx".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:58 Usunięcie załącznika "Załącznik nr 3 - Formularz Oferty.pdf ".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:58 Usunięcie załącznika "Załącznik nr 3 - Formularz Oferty.docx ".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Publikacja treści pokaż
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 7 - Instrukcja tworzenia archiwum z hasłem dostępowym.docx.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 6 - Ogólna klauzula RODO.docx.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 5 - Wzór Wykazu wykonanych usług.docx.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 5 - Wzór Wykazu wykonanych usług.docx".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 4 - wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.docx.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 4 - wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.docx".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 3 - Formularz Oferty.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 3 - Formularz Oferty.docx".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 2 - Wzór umowy.docx.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 1 OPZ - dokumentacja.zip".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ.pdf".
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Zmiana treści.
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Zmiana treści.
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Zmiana treści.
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Zmiana treści.
Marta Rybnik 06-12-2023 13:49 Zmiana treści.