Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony pn. "Dostawy wodorotlenku wapnia luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2024 roku", nr ref. DZZ.233.71.2023.KZŁ"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Katarzyna Zajkowska 09-01-2024 13:53 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Zajkowska 09-01-2024 13:53 Zmiana treści.
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Publikacja treści pokaż
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Zmiana treści.
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Załącznik Nr 5 - Instrukcja tworzenia archiwum z hasłem dostępowym.pdf".
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Załącznik Nr 4 - Klauzula RODO.pdf".
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.docx".
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf".
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy.pdf".
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.pdf".
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.docx".
Katarzyna Zajkowska 24-10-2023 08:50 Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24.10.2023 r.pdf".