Historia zmian strony "Przetarg Nieograniczony pn. "Świadczenie usług serwisu urządzeń, maszyn i infrastruktury w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w zakresie mechanicznym, instalacyjnym i budowalnym", nr. ref.DZZ.233.68.2023.AZ URZĄDZEŃ, MASZYN I INFRASTRUKTURY W ZAKŁADZIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU W ZAKRESIE MECHANICZNYM, INSTALACYJNYM I BUDOWLANYM", NR. REF. DZZ.233.68.2023.AZ"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Agnieszka Załuska 09-11-2023 09:19 Publikacja treści pokaż
Agnieszka Załuska 09-11-2023 09:19 Zmiana treści.
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:29 Publikacja treści pokaż
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:29 Zmiana treści.
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:29 Zmiana treści.
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:29 Zmiana treści.
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:29 Zmiana treści.
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:25 Publikacja treści pokaż
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:25 Dodanie pliku "Załącznik nr 4 - Wzór Wykazu wykonanych usług.pdf".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Publikacja treści pokaż
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Zmiana treści.
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Usunięcie załącznika "Załącznik nr 6 - Instrukcja tworzenia archiwum z hasłem dostępowym.docx ".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Usunięcie załącznika "Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ.docx ".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ.pdf".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy.pdf".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik nr 6 - Instrukcja tworzenia archiwum z hasłem dostępowym.pdf".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO.pdf".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia.pdf".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Usunięcie załącznika "Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy.docx ".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.docx".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik nr 6 - Instrukcja tworzenia archiwum z hasłem dostępowym.docx".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia.docx".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy.pdf".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik nr 4 - Wzór Wykazu wykonanych usług.docx".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO.docx".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu - SIWZ.docx".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Dodanie pliku "Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy.docx".
Agnieszka Załuska 06-10-2023 14:18 Zmiana treści.