Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku we wrześniu 2020 r.

Tytuł Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku we wrześniu 2020 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 7/2018 z dnia 24 maja 2018 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Kontakt telefoniczny pod nr 85 742-18-89.

 

                        Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 1/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23. Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

 

SEKTOR A:

4, 11, 12, 43,51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 105, 106, 119, 120, 128, 129, 130, 173, 180, 199, 207, 236, 246, 247, 248, 252, 275, 280, 282, 283, 290,

SEKTOR B:

7, 13, 21 X, 30, 35, 38, 47, 54, 56, 58, 62, 71, 119, 138, 139, 141, 141 X, 144 X, 145,

SEKTOR BEMA:

2, 8, 11, 44, 49, 58, 64, 67, 68, 96, 98, 99,128, 129, 140, 149 X, 154 X, 156 X, 188, 204, 224, 225, 226 X 227 X, 229, 230, 231, 233, 240, 241, 245,246, 248, 259 X, 271, 273, 274, 277, 278, 283, 284, 292, 325, 326, 362, 370, 382,  396, 397, 398, 401, 406, 410, 414, 423, 426 X, 427, 429, 430, 431, 432, 457, 458, 512, 513, 529, 532, 536, 537, 541, 546, 553, 556, 557, 558, 559, 561, 564, 568,

SEKTOR C: 3 X, 46 X, 90, 93, 119, 127, 148, 151, 155 197, 204,

SEKTOR D:7, 8, 14, 15, 23, 30, 35, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 61, 66, 80, 95, 104, 109, 110, 119, 123, 124, 128, 128 X, 130, 131, 134, 135, 135 X, 139, 143, 148,

SEKTOR F: 2, 7, 8, 15, 16, 28, 29, 34, 35, 60, 61, 63, 73, 74. 82, 89, 90

SEKTOR H: 40 X,

SEKTOR I:13, 14, 23, 24, 25, 27, 28, 31,

SEKTOR J:16, 17, 21, 25 X, 26, 31, 32, 42, 44, 45, 50,

SEKTOR P :1, 15, 62, 63, 65, 66,

PAWILON D: 27 m2 , 42 m2 ,

PAWILONY G: 6/15(20 m2 )

PAWILON 6: 3 (79 m2)

PAWILON 7: 102 m2

SEKTOR S:3, 5, 7, 28, 29, 38, 39, 51, 52,

SEKTOR SW:12, 13,14, 20

SEKTOR SX: 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 15, 16, 18, 26, 39, 40, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 88, 89, 90, 99, 117,168, 174,175,176, 177,178, 179, 180, 181,

SEKTOR W: 13, 20, 24, 24 X, 25, 36, 39, 40, 41, 50, 68, 68 X, 73, 94, 94 X, 95, 95 X, 96, 102, 104

SEKTOR Z: 10, 11, 14, 42, 45, 51, 75,

 

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w Biurze Targowiska Miejskiego ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działek do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

 

SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 51, 247, 283, 290-188 PLN

SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki, 21 X 354(23m2 ),144 X-372(24 m2 ),

                       141 X, 145 – 300 PLN,

SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 11-354 PLN 44, 49, 53, 58, 67, 68, 80, 96, 97, 98, 116, 128, 129, 135, 292, 293, 426 X, 427, 430, 431, 432, 520, 532, -188 PLN, 2, 546, 553-300 PLN, 541, 557,

 561-390 PLN,

SEKTOR C: 172 PLN, z wyłączeniem działki 46 X-269, 93, 127-300 PLN

SEKTOR D: 172 PLN z wyłączeniem działek 13, 110, 134,139, 131, 148-188 PLN,

SEKTOR F: 172 PLN z wyłączeniem działek 7, 8 -269 PLN, 15, 16 – 188 PLN

SEKTOR H: 172 PLN,

SEKTOR I:  300 PLN

SEKTOR J:  172 PLN

SEKTOR P:  269 PLN, z wyłączeniem działek 40, 41, 62, 63-300 PLN, 1-498 PLN

PAWILON D: 326 PLN (27 m2 ) ,427 PLN (42 m2 )

PAWILONY G: 300 PLN

PAWILON 6: 1058 PLN(79m2),

PAWILON 7: 613,93 PLN

SEKTOR S: 269 PLN, z wyłączeniem działek 69, 70, 75 -188 PLN

SEKTOR SW: 188 PLN z wyłączeniem działki 14 - 269  PLN

SEKTOR SX: 188 PLN, działki 26, 168, 175, 176, 177, 178, 179-172 PLN

SEKTOR W: 172 PLN, z wyłączeniem działki 24 X, 41, 68 X, 94 X, 95 X-188 PLN, 39,-269 PLN,

102-300 PLN

SEKTOR Z: 107 PLN

 

Oferty są przyjmowane od 07.09.2020 r. do 21.09.2020 r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 21.09.2020 r. o godzinie 1015  w Biurze Targowiska Miejskiego, ul. Kawaleryjska 19/23 w Białymstoku. 

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-09-07

Wprowadzający: Wojciech Polak

Data modyfikacji: 2020-09-21

Opublikował: Wojciech Polak

Data publikacji: 2020-09-07