Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku w grudniu 2019 r.

Tytuł Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku w grudniu 2019 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 5/2016 z dnia 23 luty 2016 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu.

                        Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 7/2018 z dnia 24 maja 2018 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego i w Biurze Spółki przy ulicy Kamiennej 17 w Białymstoku. Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

SEKTOR A:

4, 11, 12, 53, 55, 56, 59, 79, 80, 83, 84, 88, 105, 106, 119, 120, 128, 129, 130, 146, 173, 180, 186, 201, 207, 227, 228, 248, 275, 280, 290,

SEKTOR B:

17, 38, 47, 57, 59, 62, 125, 139, 144 X, 145,

SEKTOR BEMA:

2, 8, 11, 52, 58, 64, 98, 99, 124, 128, 129, 135, 149 X, 156 X, 204, 225, 226 X, 227 X, 233, 240, 241, 245,246, 248, 259 X, 271, 273, 274, 277, 278, 292, 383, 396, 397, 398, 404, 405, 406, 422, 429, 430, 431, 432, 436,  437, 489, 512, 513, 519, 520, 523, 529, 532, 536, 541, 553, 557, 561, 564, 568,

SEKTOR C: 93, 148, 151, 197, 204,

SEKTOR D:7, 8, 17, 46, 47, 50, 52, 66, 95, 103, 104, 110, 123, 124, 130, 131, 134, 139, 143, 148,

SEKTOR F: 1, 1 X, 2, 28, 29, 34, 35, 60, 61, 63, 73, 74. 82, 89, 90

SEKTOR I: 7, 8, 23, 24, 25, 31,

SEKTOR J: 5, 21, 31, 32, 44, 45,

SEKTOR P : 15, 63,

PAWILON D: 27 m2

PAWILONY G: 6/15(20 m2 )

PAWILON 7: 102 m2

SEKTOR S: 51,

SEKTOR SW:14, 20

SEKTOR SX: 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 15, 16, 56, 59, 60, 63, 82, 88, 89, 90, 99, 100, 168, 179, 180, 181,

SEKTOR W: 13, 24, 24 X, 25, 36, 39, 68, 68 X, 94, 94 X, 95, 95 X, 96, 104

SEKTOR Z: 14, 21, 42, 45,

 

Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Biura PUHP Lech Sp. z o.o., Białystok, ul. Kamienna 17, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działki do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 290-188 PLN

SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki, 17-318(21m2 ), 144 X-372(24 m2 ), 145 – 300 PLN,

SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 11-354 PLN 53, 58, 80, 97, 98, 116, 128, 129, 135, 292, 293, 430, 431, 432, 520, 532-188 PLN, 2, 553-300 PLN, 541, 557, 561-390 PLN,

SEKTOR C: 172 PLN, z wyłączeniem działki 93-300 PLN

SEKTOR D: 172 PLN z wyłączeniem działek 13, 110, 134,139, 131, 148-188 PLN,

SEKTOR F: 172 PLN

SEKTOR I:  300 PLN

SEKTOR J:  172 PLN

SEKTOR P:  269 PLN, działek 40, 63-300 PLN

PAWILON D: 326 PLN

PAWILONY G: 300 PLN

PAWILON 7: 613,93 PLN

SEKTOR S: 269 PLN,

SEKTOR SW: 188 PLN z wyłączeniem działki 14 - 269  PLN

SEKTOR SX: 188 PLN, działki 168, 179-172 PLN

SEKTOR W: 172 PLN, z wyłączeniem działki 24 X, 68 X, 94 X, 95 X-188 PLN, 39,-269 PLN,

SEKTOR Z: 107 PLN

 

 

Oferty są przyjmowane od 09.12.2019 do 23.12.2019 do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi 23.12.2019 o godzinie 1015  w siedzibie Spółki „LECH” w Białymstoku ul. Kamienna 17. 

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Tarasewicz

Data wytworzenia: 2019-12-07

Wprowadzający: Wojciech Polak

Data modyfikacji: 2019-12-23

Opublikował: Wojciech Polak

Data publikacji: 2019-12-07