Historia zmian strony "Zapytanie ofertowe „Usługi w zakresie napraw maszyn rozdrabniających znajdujących się na terenie ZUOK w Hryniewiczach k. Białegostoku”"

Wprowadzone przez Data modyfikacji Rodzaj zmiany
Paweł Kaliszuk 29-11-2019 14:19 Publikacja treści pokaż
Paweł Kaliszuk 29-11-2019 14:19 Dodanie pliku "Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf".
Paweł Kaliszuk 29-11-2019 14:19 Zmiana treści.
Paweł Kaliszuk 02-09-2019 14:34 Publikacja treści pokaż
Paweł Kaliszuk 02-09-2019 14:34 Dodanie pliku "Załącznik nr. 1 - Wzór umowy - WZK.233.19.2019.MR.pdf".
Paweł Kaliszuk 02-09-2019 14:34 Dodanie pliku "Zapytanie ofertowe WZK.233.19.2019.MR.pdf".
Paweł Kaliszuk 02-09-2019 14:34 Dodanie pliku "Załącznik nr. 2 - Oferta (wzór) - WZK.233.19.2019.MR.docx".
Paweł Kaliszuk 02-09-2019 14:34 Dodanie pliku "Załącznik nr. 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia - WZK.233.19.2019.MR.pdf".
Paweł Kaliszuk 02-09-2019 14:34 Zmiana treści.